Træer er godt for dit helbred

Træer langs gader og veje i byen er ifølge en ny undersøgelse ikke blot kønne, de gavner også befolkningens helbred. Er der træer i din gade, kan effekten på dit helbred svare til at blive 7 år yngre.

Flere fordele ved bytræer

Det er velkendt, at træer kan have en række positive egenskaber i byer. Udover forskønnelse af byrummet forbedrer træer således luftkvaliteten, ligesom de har en evne til at sænke temperaturen i omgivelserne. Det kan vise sig at blive et vigtigt værktøj i fremtiden, når byplanlæggere skal finde tilpasninger til stigende temperaturer på grund af klimaændringer.

Målinger i Manchester har for eksempel vist, at træer især er effektive til at begrænse temperaturstigninger i den indre by (op til 3,7 grader).

Træer i byen
Foto: La Citta Vita, Creative Commons.

Der findes også tidligere undersøgelser, som har peget på en positiv effekt af grønne områder og træer på menneskers mentale helbred.

Rigere og 7 år yngre

I den nye undersøgelse ønskede forskerne at afgøre hvor mange træer, der skal til, før man ser en positiv effekt indbyggernes helbred.

Ved hjælp af satellitfotos af Toronto, Canadas største by, offentlige registre over træernes fordeling i byen og helbredsoplysninger for 31.000 indbyggere, fandt forskerne, at hvis der ved en boligkarré er mindst 10 træer, føler beboerne at deres helbred er bedre, og forekomsten af blandt andet hjertekarsygdomme, fedme og sukkersyge falder.

“10 træer eller mere i en boligkarré forbedrer, i gennemsnit, det selvvurderede helbred svarende til en stigning i personlig indkomst på $10.000 eller til at være 7 år yngre,” lyder det fra forskerne.

Korrelation eller årsagssammenhæng?

At der findes en sammenhæng mellem antallet af træer og helbred er dog ikke sikkert bevis for, at der er en årsagssammenhæng. Det vil sige, at det måske ikke er tilstedeværelsen af træer, som i sig selv giver indbyggerne et bedre helbred. Der kan være et ukendt fællestræk ved de personer, som vælger at bo i områder med mange træer.

Forskerne korrigerede dog i deres undersøgelse for indkomst, alder og uddannelsesniveau, men alligevel erkender de, at undersøgelsen ikke siger noget om hvorfor træer forbedrer helbredet. Blandt de mulige forklaringer er, at træerne medfører en forbedret luftkvalitet eller virker afstressende.Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *