Sådan hjælper du bierne

De vilde bier har det ligesom mange andre insekter svært i det danske agerland, hvor der mangler levesteder og ikke mindst fødekilder. Selvom der først og fremmest skal gives mere plads til naturen for at rette op på problemet, kan du også selv gøre noget for at give bierne en hjælpende hånd hjemme i haven eller på altanen.

Bier i Danmark

Kornmark
57 procent af Danmarks areal er under plov, hvilket gør det til det mest intensivt dyrkede land i Europa. Foto: Lars Plougmann, Creative Commons.

Der findes omkring 288 forskellige arter af bier i Danmark, omend flere af disse ikke er blevet observeret længe. Mange af os kender dog kun honningbien (Apis mellifera) ved navn, som faktisk ikke længere lever vildt i den danske natur. De honningbier du møder i naturen eller hjemme i haven, er således husdyr, som holdes for honningens skyld. De 287 andre – vilde – bier i Danmark udgøres hovedsageligt af enlige (solitære) bier, der ikke som honningbien laver store kolonier. De lever derimod hver for sig, selvom nogle arter placerer deres reder ret tæt op ad hinanden.

Sultne bier i agerlandet

Ligesom honningbien er mange af de vilde bier, blandt andet de fleste humlebier, alsidige i deres fødevalg, men der findes også bier, som er mere kræsne og kun kan leve, hvor bestemte planter vokser. Især disse specialist-arter har svært ved at overleve i et landskab, hvor der ikke levnes plads til deres foretrukne blomsterplanter.

Raps
Honningbier bruges til bestøvning af raps. De vilde bier har dog også brug for blomster resten af sæsonen. Foto: Ian Sane, Creative Commons.

Det store fald i antallet af bier og en lang række andre insektarter der er sket i Danmark (og mange andre steder) de seneste årtier, tilskrives da også især manglen på egnede føderessourcer i agerlandet. I dag ligger landbruget således ikke blot beslag på størstedelen af Danmark uden at levne ret meget plads til vilde planter, men er også præget af store monokulturarealer med afgrøder, som ikke har meget at tilbyde bierne (f.eks. korn og majs), eller som kun blomstrer i nogle få uger (f.eks. raps). Dertil kommer at sprøjtegifte fra markerne kan ødelægge det fødegrundlag, som der eventuelt kunne være plads til i form af småbiotoper med vilde blomster i de tilstødende hegn og grøftekanter.

Det er ikke kun for biernes egen skyld, at det giver mening at forsøge at forbedre disse forhold. Selvom størstedelen af vores afgrøder bestøves af vinden, har både honningbier og vilde bier således betydning for bestøvning af flere afgrøder som for eksempel raps og frugttræer. Miljøministeriet vurderer, at alene honningbiernes bestøvning repræsenterer en værdi på 1 milliard kroner om året.

Apis mellifera
Honningbi. Biernes lange kropshår og flade bagben er en tilpasning til pollenindsamling. Foto: Ivar Leidus, Creative Commons.

Nemmere at være by-bi

Det lyder paradoksalt, men nu til dags har mange bier det faktisk nemmere inde i byerne end ude på landet. Det har man blandt andet påvist i en undersøgelse fra England. Her fulgte forskerne en række dronninger af arten Mørk jordhumle og påviste, at bierne fik mere afkom i by- og landsbyområder end ude i de mere blomsterfattige landbrugsområder.

Der er ganske vist bi-arter, som kun kan leve i uforstyrret, vild natur. Men mange arter, som altså for eksempel Mørk jordhumle, trives fint i parcelhushaver og andre grønne byområder. Der er derfor god fornuft i at gøre disse endnu mere bi-venlige. Faktisk er ikke er så svært og kan endda på sigt spare dig for meget havearbejde!

Brombær
En engelsk undersøgelse har vist, at brombær er en af de bedste planter til at tiltrække mange forskellige, vilde bier. Foto: Niepokój Zbigniew, Creative Commons.

Inviter bierne indenfor

Vil du gerne gøre din egen have mere attraktiv for bier og andre insekter, er det mest oplagte at starte med at kigge på græsplænen.

Er du som haveejere er flest, kører du sikkert jævnligt over den med græsslåmaskinen og skaber på den måde en stor, nydelig, men også livløs græsørken. Græsset trives fint med hyppige slåninger, men en tæt, kortklippet græsplæne giver ikke plads til andre planter og dermed ikke noget, som bier og andre insekter kan leve af.

Lad i stedet græsset stå og giv for eksempel bellis, mælkebøtter og kløver en chance for at skyde op. Skær drastisk ned på de hyppige græsslåninger og fjern eventuelt det afslåede materiale for på den måde med tiden at gøre området mere næringsfattigt. Det kan give bedre betingelser for nogle af de urter, som ellers har svært ved at konkurrere med græsset.

Har du ikke tålmodighed til eller held med på denne måde langsomt at forvandle græsplænen til en blomstereng? Så kan du eventuelt gå skridtet videre og helt fjerne det øverste lag græstørv fra et område af plænen og udså vilde blomstrende urter i den bare jord. Der er flere steder, hvor du kan købe specielle frøblandinger sammensat af plantearter, der er rige på nektar og pollen. Det er for eksempel arter som asters, blodkløver, honningurt, hvidkløver, kællingetand, lucerne, merian, rødkløver, røllike, slangehoved, salvie og timian.

Det er ikke kun urter, som er gode fødekiler for bierne. Pil er for eksempel god, da den sætter blomster allerede i det tidlige forår. Ligeledes er frugttræer populære, når de blomstrer i maj, og bærbuske lidt senere.

Bombus pratorum
Lille Skovhumle, en af de mindste humle i Danmark, gæster gerne en blomsterrig have. Foto: Bernie.

Tager du i havecenteret for at købe bi-venlige planter? Så kan det anbefales at gøre dine indkøb på en lun, tør dag, hvor bierne er i luften. De planter der tiltrækker flest bier i havecenteret, vil efter al sandsynlighed også være mest attraktive hjemme i din have.

Det siger sig selv, at sprøjtemidler er bandlyst i den bi-venlige have. Derudover vil mange bier og andre dyr være glade for, hvis du efterlader nogle visne planter i haven, laver små stenbunker og efterlader noget dødt ved.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om, hvordan du kan gøre din have (eventuelt altan) mere attraktiv for bier, sommerfugle og andre insekter? Så kan du finde mere inspiration og viden hos foreningerne Vild Med Vilje og Plan Bi, der desuden arbejder for at få gjort nogle at de mange veltrimmede græsplæner omkring virksomheder, i parker osv. mere insektvenlige.

I bogen Den uendelige have af Rasmus Ejrnæs kan du læse mere om, hvorfor en lidt vildere have i virkeligheden er meget mere smuk og inspirerende end haven med den veltrimmede, men golde græsplæne.

På hjemmesiden Vilde bier kan du finde masser af information om de danske bi-arter.Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *