Landsvaler flyver op imod 20.000 kilometer om året

Den elegante landsvale er på mange måder en bemærkelsesværdig fugl. Ikke mindst fordi den hvert år tilbagelægger tusindvis af kilometer på træk mellem yngleplads og overvintringssted.

Landsvalen

Landsvalen, Hirundo rustica, er den mest almindelige svaleart i Danmark og resten af verden. Den er med sin skinnende blåsorte ryg, rustrøde strubeplet og lange halefjer nem at kende fra de to andre arter, der yngler herhjemme, digesvalen og bysvalen.

Landsvalerne som er eminente flyvere, lever af insekter de fanger i luften. Det gamle mundheld om at lavtflyvende svaler er et tegn på, at det trækker op til regn har da også hold i virkeligheden. Et omsalg i vejret får ofte lufttrykket til at falde, mens luftfugtigheden stiger. Omslaget får de flyvende insekter til at søge nedad for at få beskyttelse mod regn og vind. De jagende landsvaler følger efter.

Landsvalerede
Landsvalerede. Foto: Mark Hintsa, Creative Commons.

Overvintrer i det sydlige Afrika

Landsvaler trækker mod varmere himmelstrøg om efteråret og vender først tilbage til Danmark i foråret for at yngle igen.

Ved hjælp af ringmærkninger ved man at de danske landsvaler overvintrer syd for Sahara – mange når helt ned til Sydafrika. Det betyder, at disse små fugle to gange årligt tilbagelægger en strækning på omkring 10.000 kilometer.

Hannen ankommer først for at tage en gammel rede i besiddelse eller påbegynde en ny. Rederne er bygget af mudder forstærket med lidt strå og foret med blødt materiale som for eksempel græs eller fjer. Der findes eksempler på reder, som har været genbrugt (af flere generationer) i næsten 50 år.

Færre landsvaler i Danmark

Landsvaler er især knyttet til landbrug med kvæghold, hvor de jager de mange insekter, som kvæget tiltrækker. Men i takt med moderniseringen af landbruget herhjemme og i resten af Europa er antallet af gårde med husdyrhold blevet reduceret, og ligeledes er moderne staldbygninger ikke i samme grad tilgængelige for svalerne.

I Danmark vurderes det ifølge Naturstyrelsen, at bestanden af landsvaler er faldet med mindst 25 procent siden halvfjerdserne.

Vidste du også at
  • Landsvalehannens ekstra lange hale er en status markør, der signalerer godt helbred. Forlænger man hannernes haler kunstigt, har de større succes med at tiltrække mager.
  • Landsvalerne kan drikke fra vandoverfladen i søer og vandløb, mens de flyver. De stryger blot lavt ned over vandoverfladen med åbent næb.


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *