Kamelen stammer fra Nordamerika

De fleste af os forbinder kameler med beduiner og ørkenerne i Mellemøsten og Sahara. Men vidste du, at kamelen oprindeligt stammer fra Nordamerika og først forsvandt herfra for omkring 8000 år siden?

Kæmpe forfædre

Kamelfamilien, Camelidae, opstod som små harelignende pattedyr i Nordamerika for omkring 45 mio. år siden. Siden bredte de sig mod vest ad landbroen over Beringstrædet til Asien, Europa og Nordafrika samt mod syd til Sydamerika. Hjemme i Nordamerika uddøde kamelerne derimod, muligvis på grund af jagt fra de første indvandrende mennesker.

Udbredelse af kamelfamilien
Kamelfamilien opstod ved den gule prik i Nordamerika. Pilene symbolisererer udvandringen og den mørkeblå farve er nutidens fordeling. Kilde: Azcolvin429, Creative Commons.

Af de 45 millioner år som kamelfamilien har eksisteret, fandtes de for langt hovedparten kun i Nordamerika. Her udvikledes til gengæld en stor artsvariation, som blandt andet inkluderede det største medlem af kamelfamilien, Titanotylopus, nogensinde, som eksisterede i omkring 10 mio. år. Denne kamelart målte 3,5 meter i skulderhøjde – omkring 30 % større end nutidens kameler.

I dag omfatter kamelfamilien kun seks arter: Kamel (Camelus bactrianus) og dromedar (C. dromedarius) i Asien og Nordafrika, guanaco (Lama guanicoe), lama (L. glama), alpaka (L. pacos) og vicunja (Vicugna vicugna) i Sydamerika.

Tilpasset et liv i arktisk kulde?

Mens der er bred videnskabelig enighed om, at kamelfamilien oprindeligt stammer fra Nordamerika, er der til gengæld mere usikkerhed om, hvorfor kamelen og dromedaren ser ud, som de gør i dag.

Normalt beskrives kameler og dromedarer som perfekt tilpassede til livet i ørkenen med deres brede fødder, der ikke så let synker ned i det løse sand, og med en vigtig energireserve i form af en pukkel på ryggen (som består af fedt, ikke vand!). Men måske er disse karakteristika i virkeligheden ikke oprindeligt udviklet som en tilpasning til livet i ørkenens varme, men derimod for at kunne klare sig i arktisk kulde.

Lama i Peru
Lama i Peru. En slægtning til dromedarerne i Sahara. Foto: NeilsPhotography, Creative Commons.

I 2006 fandt forskere således en knogle fra en uddød kamelart i Canada, som levede her for omkring 3,5 mio. år siden. Det var det første håndfaste bevis på, at kameler har levet så langt mod nord. For 3,5 mio. år siden var dette område ganske formentlig varmere end i dag, men den årlige gennemsnitstemperatur var stadig kun omkring frysepunktet.

Forskerne mener, at disse arktiske kameler er forfædre til nutidens kameler og dromedarer. Det kan betyde, at nogle af de tilpasninger, man ser i moderne kameler, såsom deres brede flade fødder, store øjne og fedtpukler i virkeligheden er tilpasninger til at leve i et koldt miljø med sne og mørke en stor del af året.

Kilde: Nature

 

Vidste du også at
  • Der lever en stor forvildet bestand af dromedarer i Australien, som myndighederne har forsøgt at nedkæmpe, men sandsyndligvis stadig tæller omkring 750.000 individer.


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *