Island var engang dækket af skov

Turister fra hele verden flokkes til Island for at opleve dramatisk og uberørt natur. Men vidste du, at vulkanøen er et skrækeksempel på menneskets påvirkning af naturen?

Ved den første bosættelse i det 9. århundrede, var store områder af øen dækket af skov. Men i dag er Island et af de lande med mindst skovdække i Europa og har i stedet et landskab præget af gold lavaørken.

En økologisk katastrofe

Island ørken
Islands højland femstår i dag som en gold ørken.

Høje træer som vi kender dem fra de danske skove har på grund af klimaet aldrig fundet fodfæste på Island. Men selv om betingelserne i det indre højland også før mennesket kom, var for barske til nævneværdig plantevækst, nåede lav bevoksning i form af pile- og birkekrat dog op i 300-400 meters højde over havet. I nogle dale og i lavlandet hvor vækstbetingelserne var bedst, har birketræer formentlig kunne vokse til en højde på 10–12 meter.

De første bosættere på Island huggede imidlertid træer og krat ned for at skaffe brændsel og tømmer, samt for at gøre plads til deres husdyr. I løbet af få årtier var øen derfor næsten totalt afskovet.

Det vurderes, at et sted mellem 25 til 40 procent af øen var dækket af pilekrat og lav birkeskov før bosættelsen i år 874. I dag dækker birkekrat og anden skovbevoksning under 2 procent af Island, og kun få steder når bevoksningen så langt op i højlandet, som før menneskets skovrydning satte ind.

Lange eftervirkninger

Island er langt fra det eneste sted i verden, hvor mennesket har ryddet den oprindelige vegetation i jagten på ressourcer. Men de første islændinge undervurderede den nyvundne landbrugsjords skrøbelighed – måske troede de, at den vulkanske jord var af samme beskaffenhed, som de robuste jordtyper, de kendte fra deres hjemstavne.

Lupiner
I nyere tid har de islandske myndigheder blandt andet bekæmpet jorderosion ved at så lupiner fra Alaska, som både gøder den næringsfattige jord og beskytter den mod elementerne med et hurtigtvoksende plantedække. Foto: Anjali Kiggal, Creative Commons.

Inden for relativt få år medførte de medbragte husdyrs afgræsning imidlertid, at et flygtigt jordlag blev blotlagt. Denne jord viste sig ekstremt sårbar overfor erosion og blev på kort tid skyllet eller blæst til havs.

Udover udryddelsen af den oprindelige skov forsvandt på kort tid også meget af den øvrige vegetation på grund af afgræsning og opdyrkning. I dag er tabet af jord forsat stort på Island på grund af erosion, og man har endnu ikke formået at genskabe skove og vegetation i stort nok omfang til at vende udviklingen. Man har stadig fårehold på sårbare jorde i højlandet og mange islændinge opfatter (ligesom turisterne) de golde, åbne landskaber som øens naturlige tilstand.

Ud fra et økologisk synspunkt fremstår Island derfor stadig som et af Europas mest ødelagte lande. Islændingene formåede dog trods den katastrofale start at omstille sig og med tiden at skabe et velstående samfund, hvor turisme i dag udgør en stigende del af økonomien.

Rejser du til Island, venter der dig da også mange fantastiske naturoplevelser, men nu ved du, at rejsebureauernes beskrivelser af øens “uberørte” natur, skal tages med et gran salt.Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *