Havet er fyldt med virus

Engang anså man havene for kun at rumme få eksempler på virus, men i dag ved man at der sandsynligvis findes mere virus i havvand end noget andet sted på Jorden.

Havet tilhører mikroorganismerne

Indtil for få årtier siden var den mest udbredte opfattelse, at der fandtes virus i havet i nævneværdig grad. Men ved hjælp af undersøgelser i elektronmikroskop af vandprøver fra forskellige dele af verden viste forskere, at der faktisk er op imod 100 milliarder virus i 1 liter havvand.

bakteriophager
Foto fra elektronmikroskop af bakteriophager i havvand. Foto: Ayacop, Creative Commons.

Sammen med andre mikroorganismer, herunder mikroalger og bakterier, udgør virus over 95 procent af den samlede mængde af biomasse i havet. De har derfor også langt større betydning for næringsstofomsætningen i havet end for eksempel krebsedyr, fisk og pattedyr. Kunne man indsamle alt virus i havene, ville de tilsammen veje mere end 75 millioner blåhvaler.

Evig kamp mellem vira og bakterier

Umiddelbart kan tanken om den store mængde virus måske gøre en badetur mindre tiltrækkende, men det er kun en lille brøkdel af de mange forskellige typer virus i havet, som kan inficere mennesker.

De fleste virus i havet er derimod såkaldte bakteriophager, som inficerer bakterier. Det gør de så godt, at det vurderes at omkring halvdelen af bakterierne i havet hver dag dræbes af virus. Derved er virus med til at forhindre bakterieopblomstringer.

Bakterier formerer sig dog hurtigt nok til at stå imod angrebene fra virus, men alligevel har virus stor betydning for næringsstofomsætningen i havet. Fra de døde bakterier frigives således masser af næringsstoffer, som bakterier og andre organismer kan bruge, ligesom en del sandsynligvis ender på havbunden. En stor del af kridtet i Møns Klint består for eksempel af gulalger, en mikroskopisk encellet alge, der døde for ca. 75 millioner år siden.

Vidste du også at
  • Forskerne har svært ved at blive enige om, hvorvidt virus er levende eller ej.
  • Virus kan bruges som antibiotika.


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *