Havet falder når isen smelter

Den globale opvarmning vil få verdenshavene til at stige. Ifølge forskerne betyder det, at vi i Danmark allerede i dette århundrede kan få en havstigning på over halvanden meter. Men vidste du, at havet omkring Grønland vil falde?

Smeltevandskanal på Indlandsisen. Foto: NASA
Smeltevandskanal på Indlandsisen. Foto: NASA

Havet er ujævnt

Tyngdekraften er ikke jævnt fordelt på Jorden, men varierer på grund af forskelligheder i hav- og jordoverfladens masse. Iskapperne på Grønland og Antarktis er så store, at havniveauet omkring dem er højere end det ellers ville være, da deres tyngdekraft trækker havvandet til sig.

Når isen smelter mindskes iskappernes tyngdekraft og dermed deres tiltrækningskraften på de omkringliggende vandmasser, som i stedet søger andre steder hen. Forskerne vurderer, at havet omkring Grønland vil falde med 100 meter, hvis hele indlandsisen smelter.

At havet er ujævnt, var ikke noget man tog højde for i de tidligste klimamodeller, da man var tilfreds med at beskrive den gennemsnitlige globale havstigning. Dermed overser man dog let, at havstigningen regionalt kan være betydelig mere dramatisk.

Afgørende hvor isen smelter

Hvordan den fremtidige havstigning vil fordele sig afhænger af hvilke gletsjere, der smelter.

Smelter kun indlandsisen nær den ene pol, vil tyngdekraft-effekten betyde, at havstigningen primært vil ramme den modsatte halvkugle. Smelter isen ved begge poler, som det i øjeblikket tyder på den gør, vil især områderne omkring ækvator får havstigninger, der er over gennemsnittet.

Havstigninger en global trussel

At havet i fremtiden vil stige skyldes primært menneskets udledning af drivhusgasser, der gør at Jordens atmosfære holder bedre på varmen fra Solen. Den stigende temperatur får de store ismasser på Grønland og Antarktis til at smelte.

Udover truslen mod lavliggende og kystnære byer på grund af havstigningerne, er der også bekymring for at den globale opvarmning vil påvirke de store havstrømme. Bliver Golfstrømmen for eksempel svækket, kan det hos os i Nordeuropa betyde et markant koldere klima, da Golfstrømmen normalt fører varme nordpå fra de tropiske breddegrader.

 

Vidste du også at
  • Havet bliver surt. En stor del af den øgede mængde CO2 mennesket udleder optages i havene, som forsures da CO2 danner kulsyre ved opløsningen i havvandet. Forsuringen kan have store negative konsekvenser for dyrelivet som for eksempel koraller, der bruger kalk i deres opbygning.
  • Havniveauet er også stærkt påvirket af havenes temperatur, da varmt vand fylder mere end koldt.


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *