Der findes ikke længere vilde honningbier i Danmark

For godt 30 år siden kom en lille blodsugende mide til Danmark. Siden er de vilde honningbier stort set forsvundet, og biavlerne kæmper en hård kamp for at holde deres bistader sygdomsfri.

Varroamiden

Varroa destructor
Varroamide på bi-nymfe. Foto: Gilles San Martin, Creative Commons.

Varroamiden, Varroa destructor, er en parasit, som er tilpasset til at leve på honningbier. Her suger de små ovale mider blod fra både de voksne bier og bilarverne i boet. Parasitteringen gør bierne deforme og svækker dem, så de nemt angribes af forskellige virusser.

Varroamiden som blev fundet første gang på Als i 1984, er sandsynligvis utilsigtet blevet indført af biavlere i forbindelse med import af bier og dronninger.

En evig kamp

Oprindeligt stammer miden fra Asien, hvor de lokale honningbier har tilpasset sig miden. Ifølge Danmarks Biavlerforening har man således observeret, at honningbiernes asiatiske slægtninge er i stand til at fjerne mider fra sig selv og deres yngel.

Varroa destructor
En varroamide på hovedet af en binymfe. Foto: Gilles San Martin, Creative Commons.

En europæisk honningbifamilie vil derimod som regel bukke under 3 år efter en infektion med varroamider. Det vurderes, at der skal omkring 5.000 mider til før bifamilien kollapser. Biavlerne kan dog ved hjælp af forskellige bekæmpelsesmidler holde miderne i skak, men det er en evig kamp, da bistadet er udsat for gentagende infektioner.

De vilde honningbier må til gengæld kæmpe på egen hånd, hvilket har betydet, at de stort set er forsvundet fra den danske natur.

Vilde bier i tilbagegang

Der findes omkring 280 arter af bier i Danmark, og det er ikke kun de vilde honningbier, som har det svært. Udover sygdomme og parasitter trues de vilde bier også af pesticider samt ikke mindst manglen på vilde blomsterplanter og naturlige bosteder i hule og døde træer.

Det er ikke kun på grund af honningproduktionen, at bier har værdi for os mennesker. Bier har også stor betydning for bestøvningen af forskellige landbrugsafgrøder, og i Danmark skønnes det, at alene de tamme biers bestøvning har en værdi på mellem 600 millioner og 1 milliard kroner om året.

De seneste år tid er biologer og biavlere dog begyndt at diskutere, om tamme honningbierne fortrænger de vilde bier i konkurrencen om de begrænsede ressourcer af nektar og pollen.

Læs mere om de vilde bier i Danmark

Vidste du også at
  • Det er kun varroamide-hunnerne, som suger blod fra bierne, idet hanmidens munddele er omdannet til parringsorganer.

 

Kilde: Dansk biavlerforening og Naturstyrelsen.Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *