Dansk natur er truet

Danmarks natur er under pres. Det viser den seneste rapport om naturens tilstand i EU fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA), hvor Danmark får en bundplacering hvad angår naturens tilstand. Ifølge EU er landbruget den største trussel mod naturen.

Arter forsvinder fra Danmark

I rapporten “State of nature in the EU” følger Miljøagenturet op på EU-landenes arbejde med at sikre arter og naturtyper udpeget i habitatdirektivet. Konklusionen er, at Danmark er et af de lande i EU med mest natur i kategorien ”ugunstig bevaringsstatus”. Det er kun Holland, som har en lavere andel natur, der vurderes i gunstig bevaringsstatus.

Naturtyper som enge, moser, overdrev i Danmark trues i høj grad af en overbelastning med næringsstoffer. Da mange truede dyre- og plantearter er knyttet til netop disse naturtyper, vil de forsvinde, hvis ikke udviklingen vendes.

Danmarks naturfredningsforening opfordrer regeringen til at give den danske natur sin egen dagsorden, der ikke er knyttet til landbrugspolitik, skovpolitik eller fiskeripolitik.

Habitatdirektiv uden konsekvens?

Det er ikke kun i Danmark, at de truede dyr og planter er i fare for at forsvinde. Ifølge rapporten er status For EU samlet set, at 77 procent af naturtyperne og 60 procent af arterne under habitatdirektivet har stærkt ugunstig status.

Til Ingeniøren siger seniorrådgiver ved Nationalt Center for Miljø og Energi, Jesper Reinholt Fredshavn, at det er et problem, at det er op til de enkelte lande at tolke habitatdirektivet. Desuden er der ikke nogen deadline på forbedringer, da det eneste landene har forpligtet sig til er, at status i habitatområderne blot skal være stabil (eller gå fremad).Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *