Bier samler pollen på deres ben

De fleste ved, at når bierne om sommeren summer omkring mellem blomsterne, er det for at samle nektar. Men vidste du, at de små gule klumper på biernes ben er pollen, der skal med hjem til boet?

Bug- og bensamlere

I modsætning til nektar, som suges op, samler og fragter bier pollen på ydersiden af deres krop. Når bier besøger blomsterne, bliver de overdrysset med pollen, som sætter sig i hårene på hele kroppen.

bistade
Honningbi vender hjem til bistadet med pollen. Foto: U.S. Department of Agriculture, Creative Commons.

Bierne renser deres kropshår for pollen og pakker dette omkring bestemte kropsdele. Bierne opdeles i bug- og bensamlere alt efter hvor på kroppen, de samler pollenkornene.

Bugsamlerbier som for eksempel bladskærerbier har på deres underside en børste med lange stive hår, hvoromkring pollenkornene pakkes. Bensamlere som honningbier bruger i stedet tilsvarende hårstrukturer på det bagerste benpar.

Vigtig næring fra pollen

Pollen er den ideelle mad til bierne på grund af det høje indhold af protein og kulhudrater. Herfra får bierne både energi til indsamlingsarbejdet og til at fodre de nyklækkede larver hjemme i boet.

Det er dog ikke alt pollen, som drysser ned på bien fra blomsten, der ender som foder. Mange plantearter er således afhængige af bier til bestøvningen, som sker, når bierne, der er overdrysset med pollen, flyver rundt mellem blomsterne.

Vidste du også at


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *