Nyt fra videnskabens verden

10 fugle, du bør kende ved navn

10 fugle, du bør kende ved navn

Med en smule træning er det ikke svært at kende forskel på de mest almindelig fugle i Danmark. Det vil gøre det sjovere at iagttage fuglelivet på havens foderbræt og i naturen.

Fuglelivet i Danmark

Omkring 200 fuglearter yngler i Danmark. Derudover betyder Danmarks geografiske placering, at mange trækfugle fra Skandinavien lægger vejen forbi på deres vej til og fra det europæiske fastland, ligesom flere arktiske arter kommer hertil for at overvintre på grund af vores forholdvis milde vinterklima. I alt er der derfor iagttaget omkring 400 fuglearter i Danmark.

En række nye arter har de senere år slået sig ned som ynglefugle her i landet. Det gælder blandt andet kongeørn, nilgås og vandrefalk. Man kan ikke give en entydig grund til indvandringen, men klimaændringer kan spille en rolle for nogle af arterne.

De 10 mest almindelige ynglefugle i Danmark

Herunder kan du se de 10 mest almindelige ynglefugle, som er et godt sted at starte, hvis du vil lære mere om det danske fugleliv. Disse arter er så almindelige og vidt udbredte, at du i det meste af landet har god mulighed for at øve dig på deres navne jævnligt.

Fuglene er opført med den mest almindelige fugl først. Under billedet er angivet den estimeret bestandsstørrelse i Danmark.

Solsort

Solsort
Solsort (han), Turdus merula, 1.700.000. Foto: Jean-Jacques Boujot, Creative Commons.

Solsorten – Danmarks almindeligste fugl – ses ofte synge fra et højt sted, eksempelvis tagrygge og trætoppe. Solsortehannen kendes på den helt sorte fjerdragt og gule næb. Hunnen er mørkebrun. Længde: 25 cm. Vingefang: 34-38,5 cm.

Bogfinke

Fringilla coelebs
Bogfinke, Fringilla coelebs, 1.300.000. Foto: Gilles San Martin, Creative Commons.

Bogfinken er på størrelse med en gråspurv. Kendes blandt andet på sine to karakteristiske vingebånd, et hvidt og et gulligt. Hannen har rødbrun krop, mens hunnens er mere grå. Længde: 15 cm. Vingefang: 24,5-28,5 cm.

Sanglærke

Alauda arvensis
Sanglærke, Alauda arvensis, 700.000. Foto: neil smith, Creative Commons.

Sanglærken som især holder til i det åbne land, er en ivrig sanger med en karakteristisk trillen. Længde: 18 cm. Vingefang: 30-36 cm.

Musvit

Parus major
Musvit, Parus major, 700.000. Foto: Jean-Jacques Boujot, Creative Commons.

Musvitten er den største af de danske mejser. Kendes let på den sorte mavestribe og det sort-hvide hoved. Foretrækker løvskov eller parcelhushaver. Længde: 14 cm. Vingefang: 22,5-25,5 cm.

Grønirisk

Chloris chloris
Grønirisk, Carduelis chloris, 500.000. Foto: Charles Sharp, Creative Commons.

En kraftigt bygget finke med et næb tilpasset en føde bestående af især af frø, knopper og bær. Er olivengrøn med gule felter på vinger og hale. Længde: 14,5 cm. Vingefang: 24,5-27,5 cm

Gråspurv

Passer domesticus
Gråspurv (han), Passer domesticus, 490.000. Foto: Adamo, Creative Commons.

Gråspurvehannen kendes som navnet antyder især på den grå isse, og derudover den sorte hagesmæk, der om sommeren breder sig ned ad brystet. Hunnen er mere ensartet brun og grå. Den danske bestand har været i kraftig tilbagegang siden halvfjerdserne. Kan forveksles med skovspurv (se nedenfor). Længde: 14,5 cm. Vingefang: 21-25,5 cm.

Skovspurv

Passer montanus
Skovspurv, Passer montanus, 450.000. Foto: Stefan Berndtsson, Creative Commons.

Mange forveksler skovspurven med gråspurvehannen, men skovspurven kendes let på den brune isse og sorte kindplet. Længde: 14 cm. Vingefang: 20-22 cm.

Munk

Sylvia atricapilla
Munk (han), Sylvia atricapilla, 440.000. Foto: Linton Snapper, Creative Commons.

Munkehannen har en meget karakteristisk sort kalot og grålig krop. Hunnens kalot er brun. Munkebestanden er i Danmark og resten af Nordeuropa gået stærkt frem gennem de sidste 30 år. Længde: 14 cm. Vingefang: 20-23 cm.

Tornsanger

Sylvia communis
Tornsanger, Sylvia communis, 320.000. Foto: Jac. Janssen, Creative Commons.

Kend tornsangeren på dens hvide hals, gyldenbrune vinger samt for hannens vedkommende det grå hoved. Hunnens hoved er brunt. Længde: 14 cm. Vingefang: 18,5-23 cm.

Gulspurv

Emberiza citrinella
Gulspurv, Emberiza citrinella, 310.000. Foto: Andreas Trepte, www.photo-natur.de, Creative Commons.

Især gulspurvehannen kan kendes på gule farver på hovedet og på kroppen. Der er dog stor variation i mængden af gult i fjerdragten, ligesom hunnerne er mere brunlige.Længde: 16,5 cm. Vingefang: 23-29,5 cm.

Du kan læse mere om de danske fuglearter hos Dansk Ornitologisk Forening

Topfoto: Solsort, Arjan Haverkamp, Creative Commons.


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *